BẠN MUỐN XIN VISA ĐI NƯỚC NÀO?

 • 5000+

  Khách hàng mỗi năm

 • 98%

  Tỷ lệ đậu Visa cao

 • 100+

  Quốc gia được kết nối

 • 99%

  Khách hàng hài lòng

CHÍNH SÁCH HỦY - HOÀN TIỀN

Chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp để hoàn tiền 50% hoặc 100% phí lãnh sự cho khách hàng nếu quý khách hàng có sự điều chỉnh hay thay đổi, hủy bỏ dịch vụ.

 

Hủy toàn bộ các dịch vụ phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Chúng tôi không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn.

 

Trường hợp không bồi thường phí dịch vụ khi:

- Khách hàng không thực hiện đúng trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết.
- Khách hàng không sử dụng dịch vụ theo hợp đồng.
- Tự ý rời bỏ không lý do.
- Nếu do yếu tố khách quan, bất khả kháng mà bên A không thể lường trước được và nằm ngoài sự kiểm soát của bên A như : Hàng không huỷ chuyến bay, tàu nối toa, thiên tai, lũ lụt, dịch cúm, động đất,...các thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, đình công, bãi công, các thay đổi về pháp luật, chính sách của nhà nước…  hai bên sẽ cùng nhau thương lượng giải quyết.

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Du Học IMM. Copyright 2021 VISATA | All Rights Reserved